2019-2020 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasının ardından Çınarcık Meslek Yüksekokulu Akademik Genel Kurul toplantısı, Meslek Yüksekokulumuz Müdürü Öğr. Gör. Volkan TOPÇU’nun başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı, Covid-19 salgını nedeniyle, Yalova Üniversitesi uzaktan eğitim platformu kullanılarak “çevrimiçi” olarak yapıldı.

Meslek yüksekokulumuzdaki bölümlerimiz adına söz alan bölüm ve program başkanları tarafından, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bölümler açısından değerlendirilirken, özellikle uzaktan eğitim sürecinin nasıl yürütüldüğü, verimli olup olmadığı, bir aksaklık yaşanıp yaşanmadığı, süreçten edinilen tecrübeler, sistemin iyileştirilmesi için neler yapılabileceği gibi hususlar üzerinde duruldu. Uzaktan eğitim sürecinin aniden ortaya çıkan bir durum olmasına karşın, üniversitemiz teknik imkanlarının yeterli olduğu ve sürecin dinamik bir biçimde yürütüldüğü vurgulandı.

Toplantıda ayrıca, Cumhurbaşkanlığınca hazırlanarak 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe giren “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında getirilen yeniliklere dair akademik personelimize bilgi verildi ve değerlendirmeler yapıldı.

Etiket: Akademik Genel Kurul "Çevrimiçi" Toplandı