Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu Adalet Programı Öğr. Gör. Dr. Muhammet Celal Kul’un, “Uluslararası Hukukta Kuvvetler Statüsü Anlaşmaları” isimli yeni kitabı Mayıs 2020’de yayımlandı.

Uluslararası Hukukta Kuvvetler Statüsü Anlaşmaları Kitabı Hakkında

Silahlı kuvvetlerin kemmiyetli miktarlarda ve daha uzun süreli olarak yabancı devlet topraklarına gönderilmesi yirminci asırda artan şekilde müşahede edilen bir olaydır. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) gibi bölgesel teşkilatlar kapsamında, ikili devlet tecrübeleriyle veya Birleşmiş Milletler (BM) şemsiyesi altındaki operasyonlar kapsamında silahlı kuvvetler birçok ülkeye gönderilmektedir. Tüm bu durumlarda, gönderilen kuvvetlerin hukuki durumunu (statüsünü) net bir şekilde belirlemek ihtiyacı doğmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak içinse bu çalışmanın konusunu teşkil eden, “kuvvetler statüsü anlaşmaları”na başvurulmaktadır.

Kuvvetler statüsü anlaşmaları çoğu zaman gizli olarak tasnif edilmekte, anlaşma metinlerine ulaşmak mümkün olamamaktadır. Keza, bu konuda yapılan Türkçe yahut yabancı dillerdeki çalışmalar da sınırlı sayıdadır. Bu yönüyle çalışma, literatürdeki boşluğu bir nebze olsun doldurmayı hedeflemektedir. Son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti de çeşitli devletlerde askerî üsler kurmuş, buralara kuvvetler göndermiştir. Türkiye’nin NATO sebebiyle hem (asker) kabul eden hem de dış devletlere gönderdiği kuvvetler dolayısıyla (asker) gönderen devlet olması konunun güncelliğini artırmaktadır.

Kaçınılmaz olarak kitabın birçok yerinde, farklı dillerdeki vesikalar karşılaştırılmış, gramatik yorumlar yapılmış ve ağır hukuki analizlere yer verilmiştir. Buna mukabil, kitapta çok teknik ve sıkıcı olabilecek konular, tarihi arka planları ile birleştirilerek, antlaşmaları ve diğer vesikaları çevreleyen olaylarla birlikte ete kemiğe büründürülerek okuyucunun dikkati canlı tutulmaya çalışılmıştır. Kitabı ilginç kılan yönlerden biri de Türk Siyasi Tarihi’nde önemli tartışmalara yol açmış bulunan ve hep siyasi söylemlerle ele alınan “Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ikili anlaşmalar meselesi”ne ilişkin siyasi değil; bilfiil antlaşma hükümlerini inceleyerek ve başka ülkelerin anlaşmalarıyla karşılaştırarak hukuki bir değerlendirme sunmasıdır. Bu değerlendirmelerden çıkan sonuçlar Türkiye’deki Amerikan askerî üslerini de ilgilendirmektedir. Bu kitabın okuyucusu hukuki bilgi edinirken aynı zamanda birçok ülkenin tarihine ve ahvaline dair fikir edinecek, savaşın ve işgallerin anlaşmaların hükümlerini nasıl derinden etkilediğine şahitlik edecektir. İlgililere faydalı olması dileğiyle…

Dr. Muhammet Celal Kul Hakkında

Dr. Kul, “Uluslararası Hukukta Kuvvetler Statüsü Anlaşmaları”, “Exploring the Anatomy of the Syrian Armed Conflicts” ve “Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Tecavüz (Saldırı) Suçu” adlı kitapların müellifidir. Kul’un hukuk alanında hakemli dergilerde yayımlanmış birçok bilimsel makalesi de mevcuttur.

2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Kul, Galatasaray Üniversitesi’nden ve The University of Nottingham’dan iki ayrı tezli yüksek lisans derecesi almıştır. Doktora derecesini ise “Uluslararası Hukukta Kuvvetler Statüsü Anlaşmaları” adlı tezle Marmara Üniversitesi’nden kazanmıştır. Lisans yıllarında başladığı hukuk metinlerinin tercümesi işinden sonra araştırma görevlisi olarak İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde dört yıl çalışan Kul, yurt dışında öğrenim görmek üzere bu işten ayrılmıştır. 2015/2 döneminde Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme Bursu’na (MEB YLYS Bursu) hak kazanan Kul, Yalova Üniversitesi adına yurt dışında tahsil görmeye gönderilmiştir. Bu sayede ikinci tezli yüksek lisans derecesini İngiltere’den almıştır. 2019 yılında Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Adalet Programı’na atanan Kul, Dr. Öğretim Görevlisi sıfatıyla hukuk dersleri vermekte ve akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Kitap hakkında detaylı bilgi ve içindekiler kısmı için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

http://www.onikilevha.com.tr/yayin/1646/uluslararasi-hukukta-kuvvetler-statuesue-anlasmalari

Etiket: Dr. Muhammet Celal Kul’un Yeni Kitabı Yayımlandı