Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cansev Karakuş’un “Çocuk ve Kitap” isimli kitabı yayımlandı.

“Çocuk ve Kitap” Hakkında

Kitap; çocuklara okumayı sevdirmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak adına küçük yaşlardan itibaren yapılması gerekenlerle ilgili yol gösterici bir kitaptır. Araştırmalar; bebeklikten itibaren kitap okunan ve kitaplarla olumlu iletişim içinde olan çocukların gelişim alanlarının (bilişsel, dil, sosyal gelişim) desteklendiğini ve ileride akademik başarılarının olumlu etkilendiğini göstermektedir. Çocukla kitap arasında iyi bir iletişim kurulabilmesi için ebeveynlere ve eğitimcilere önemli görevler düşmektedir.

İlk olarak, çocukların bebeklikten itibaren kitaplarla fiziki olarak karşılaşmaları, evlerinde ve sosyal çevrelerinde kitapları görmeleri şarttır. İkinci husus, çocukların gelişimlerine, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun nitelikli kitaplarla tanışmalarıdır. Bu tanışma, yetişkinlerin küçük yaşlardan itibaren çocuklara kitap okumaları aracılığıyla gerçekleşir. Kitap okuma esnasında yetişkin ile çocuk arasında kurulan bağ ve iletişim, çocuğun kitabı ve okumayı sevmesine katkı sağlar. Kitaplar çocuk için eğlenceli öğrenme araçları olarak kullanılmalıdır. Bunun için çocuklara kitap okurken etkileşimli ve eğlenceli etkinliklerle okuma süreci zenginleştirilmelidir. Kitap okurken kullanılabilecek çocuk merkezli yaklaşımlar ve çocukların ilgisini çekecek eğitim materyalleri ile okuma süreci daha keyifli hâle getirilebilir. Sadece okul öncesi yıllarda değil, okuma-yazmanın öğrenildiği ilkokulun ilk yıllarında da özellikle kitap okumanın çocuklar için ders olarak algılanmasını önleyici, çocuklara okumayı sevdirecek uygulamalar yapılmalıdır.

Bu kitapta; erken çocukluk yıllarında (0-8 yaş) çocuklarla kitapları buluşturmanın önemi, yaş gruplarına göre kitap seçim önerileri, çocuklara kitap okurken kullanılabilecek alternatif yöntem ve teknikler ile etkinlik önerileri, etkinlik planları ve kitap okurken kullanılabilecek materyal örneklerine yer verilmiştir. Bu kitabın, çocuk gelişimi önlisans ve lisans, okul öncesi ve sınıf öğretmenliği lisans öğrencileri ile ebeveynlere yol gösterici bir kaynak olacağı düşünülmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Cansev Karakuş Hakkında

Uzun yıllardır Çocuk Edebiyatı ve Medya dersini yürüten Dr. Öğr. Üyesi Cansev Karakuş’un çocuk edebiyatı ve medya, öğretim yöntem ve teknikleri, gelişim ve öğrenme psikolojisi, eğitim programları ilgili olduğu diğer alanlardır. Bu konularla ilgili pek çok uluslararası kongrede sunumları ve tam bildirileri yayımlanmıştır. Ayrıca ulusal ve uluslararası kitap bölümleri, makaleleri ve dergi hakemlikleri bulunmakta ve çalışmaları devam etmektedir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği’nden mezun olan Dr. Karakuş, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokullarda beş yıl kadrolu sınıf öğretmeni olarak çalışmış, 2011 yılında Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Yüksek lisans ve doktorasını Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim alanında tamamlayan Dr. Karakuş, “Okul Öncesi Eğitimde Diyaloğa Dayalı Okuma Yöntemine Göre Hazırlanan Türkçe Etkinliklerinin Sözel Dil Becerilerine Etkisi” isimli doktora tezi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden 2017’de mezun olmuştur.

Dr. Karakuş, Çınarcık Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı’nda 2013-2016 yılları arasında Program Başkanı olarak görev yapmış, 2016 yılından beri de Çocuk Gelişimi ve Gençlik Hizmetleri Bölümü’nde Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Çocuk Gelişimi Programı’nda Çocuk Edebiyatı ve Medya, Çocuk ve Drama, Çocukla İletişim, Öğrenme ve Öğretme Teknikleri, Okul Öncesi Eğitimde Program Geliştirme, Çocukta Sanat ve Yaratıcılık, Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı, Araştırma Yöntem ve Teknikleri gibi dersler vermektedir.

Kitap hakkında detaylı bilgi ve içindekiler kısmı için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

https://www.nobelyayin.com/detay.asp?u=15807

Etiket: Dr. Öğr. Üyesi Cansev KARAKUŞ’un "Çocuk ve Kitap" İsimli Kitabı Yayımlandı