Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu’nda 2012-2017 yılları arasında Yüksekokul Müdürü olarak görev yapmış ve Çınarcık Meslek Yüksekokulu’na kuruluşundan bugüne birçok hizmeti bulunan Dr. Öğretim Üyesi Salih Batal, Haziran 2020’de “Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları” bilim alanında “Doçent” oldu.

Yalova Üniversitesi Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi, Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Başkanı ve Yerel Yönetimler Programı’nda görevli olan Dr. Öğr. Üyesi Salih Batal, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) 2019 Ekim Dönemi Doçentlik başvurusunun Haziran 2020’de başarılı sonuçlanmasıyla; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı, “Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları” bilim alanında “Doçent” olmaya hak kazandı.

Çınarcık Meslek Yüksekokulu olarak, Değerli Hocalarımızdan Doç. Dr. Salih Batal’ı tebrik eder, başarılarının ve katkılarının artarak devam etmesini dileriz.

Doç. Dr. Salih Batal Kimdir?

1983 yılında İstanbul’da doğan Doç. Dr. Salih Batal, 2005 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı’nda, “Yerel Yönetimler Açısından Türkiye ve Avrupa Birliği Çevre Politikalarının Mukayeseli Değerlendirilmesi” başlıklı tez çalışması ile 2007’de tamamladı. Aynı üniversite ve bilim dalından “Yerel Yönetimler Açısından Türkiye ve Avrupa Birliği Stratejik Yönetim Politikalarının Mukayeseli Değerlendirilmesi” isimli tezi ile 2010’da “Doktora” unvanını aldı.

Doç. Dr. Salih Batal, 2006-2009 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Eğitim Müdürlüğü’nde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Birimi’nde sözleşmeli memur olarak görev yaptı ve birçok projede yer aldı.

Doç. Dr. Salih Batal, 2009 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak akademisyenlik görevine başladı. 2011 yılında Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Yerel Yönetimler Programı’na Öğretim Görevlisi Dr. olarak geçti ve aynı yıl Yrd. Doç. Dr. unvanını aldı. Ocak 2011’de Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı’na, Yönetim ve Organizasyon Bölümü Başkanlığı’na ve Yerel Yönetimler Programı Başkanlığı’na atandı. 2012-2017 yılları arasında ise Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu’nda Yüksekokul Müdürü olarak görev yaptı.

2018 senesinde Yalova Üniversitesi Yalova İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’ne atanan ve aynı zamanda Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Başkanı ve Yerel Yönetimler Programı’nda görevli olan Doç. Dr. Salih Batal, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) 2019 Ekim Dönemi Doçentlik başvurusunun Haziran 2020’de başarılı sonuçlanmasıyla; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı, “Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları” bilim alanında “Doçent” oldu.

Doç. Dr. Salih Batal, alanıyla ilgili lisansüstü, lisans, önlisans düzeyinde birçok ders verdi, ayrıca lisansüstü tez danışmanlıkları yaptı. Halen Yalova Üniversitesi Yalova İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Yerel Yönetimler Programı’nda çeşitli dersler vermekte, ayrıca Temmuz 2019’dan itibaren Çınarcık Belediye Başkan Danışmanı olarak görev yapmaktadır.

Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Kentleşme Politikaları, Stratejik Yönetim, Avrupa Birliği, Kentsel/Yerel Siyaset ve Kentsel Alan Yönetimi konuları üzerine uluslararası ve ulusal düzeyde kitap bölümü, makale ve bildirileri bulunan Doç. Dr. Salih Batal, bu alanlarla ilgili çalışmalarına devam etmektedir.

İyi derecede İngilizce bilen Doç. Dr. Salih Batal, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Etiket: Dr. Öğretim Üyesi Salih Batal Doçent Oldu