Öğr. Gör. Bayram KARAKURT

Başkan

Öğr. Gör. Merve YAZICI

Üye

Öğr. Gör. Özgür Doğan GÜRCÜ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Polat Sait ALPMAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Talha UZUNER

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Salih BATAL

Üye

Soner TAŞOVA

Raportör

Etiket: Yönetim Kurulu