Stajla İlgili Önemli Notlar:

 • Öğrencilerimiz öncelikle staj yapacakları kurumu kendileri belirleyeceklerdir.
 • Stajların yaz tatilinde yapılması zorunludur.Ancak sadece stajı kalmış öğrencilerimiz istedikleri döneminde stajlarını yapabilirler.
 • Öğrenciler staj işlemlerine yönelik tüm formları Çınarcık MYO web sitesi üzerinden temin edecektir ve staj dosyası oluşturacaktır.
 • Staj başlama ve bitiş tarihleri programın belirlediği toplam staj süresi ve haftalık çalışma süresi dikkate alınarak aşağıda yer alan staj takvimine göre seçilir. Staj takvimi dışındaki sürelerde staj yapmak isteyen öğrenci, talebini gerekçesiyle birlikte bölüm başkanlığına sunar. Bölüm başkanın onayından sonra staj başvuru süreci başlatılabilir.
 • Öğrencinin sigorta işlemleri Çınarcık Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimi tarafından yapılmaktadır.
 • Bayram ve resmi tatiller staj süresine dâhil edilmemektedir.
 • Öğrenci iş kazası geçirdiği takdirde derhal staj yaptığı iş yerine ve Meslek Yüksekokuluna bilgi verir. İşyeri durumla ilgili olan yazılı belgeyi en geç 2 gün içerisinde Meslek Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Birimine elden ya da faks ile iletmek zorundadır. İletilmeyen belge için Meslek Yüksekokulumuzun hiçbir sorumluluğu bulunmayıp durumdan sadece kurum sorumludur.
 • Stajlara devam etmek zorunludur. Staj sırasında rahatsızlanan öğrencilerin 3 güne kadar olan (en fazla 2 gün) hastalık raporları staj süresinden sayılır. Ancak 3 günü geçen rahatsızlıklarda staj, hastalık raporu süresince uzamış olur ve hastalık raporu Meslek Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Birimine muhakkak suretle bildirilmek zorundadır.

Staja Başlamadan Önce Yapılacaklar:

cinarcik.yalova.edu.tr adresinden öğrenci menüsünden staj belgeleri sekmesine tıklanır. Linkte yer alan belgelerin çıktıları alınarak staj dosyası oluşturulur. Form-1 Zorunlu Staj Formundan 2 adet çıktı alınır.

Form 1 Zorunlu Staj Formunda yer alan ilk iki bölüm olan Öğrencinin ve Staj yapacağı yerin (işletmenin) bilgileri doldurulur.

Öğrenci sağlık güvencesine ilişkin bölümleri ve staja ilişkin bilgileri içeren taahhüt kısmını dikkateli bir şekilde okur. Adı Soyadı yazar ve imzasını atar. Sağlık güvencesi olmayan öğrencilerimizin Sosyal Güvenlik Kurumundan veya e devletten aldıkları sağlık güvencesi olmadığına dair belgeyi (sağlık provizyon aktivasyon sorgulama ekranının çıktısını) zorunlu staj formu ile birlikte öğrenci işleri birimine teslim etmelidirler.

Form 1 Zorunlu Staj Formunda ilgili bölümler doldurulduktan sonra öğrenci 2 adet Form 1 Zorunlu Staj Formunu staj komisyon (ilgili danışman) onayına sunar. Staj komisyonunca onaylandıktan sonra 1 adet Belge 1 Zorunlu Staj Başvuru Üst Yazısı (bu form işverende kalacaktır, işvereni bilgilendirme amaçlıdır) ve 2 adet Form 1 Zorunlu Staj Formu ile staj yapacağı işyerine gider.

İşveren tarafından 2 adet Form 1 Zorunlu Staj Formunun ilgili bölümü doldurulur. İşverene ait kaşe ve varsa mühür basılmış olması gerekmektedir.

İşverenin onayı sonrasında Form 1 Zorunlu Staj Formunun bir nüshası ıslak imzalı olarak Çınarcık Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri birimine stajdan en az 10 gün önce teslim edilir. Diğer Form-1 Zorunlu Staj Formunu ise iş yerine teslim eder.

Öğrenci zorunlu staj dosyasında bulunan Form 2 Zorunlu Staj Yapacak Öğrencinin Özgeçmişi isimli formu program başkanına imzalatarak staja başlar. 

Staj Dosyasının Hazırlanması:

Zorunlu Staj Esnasında Staj Dosyası hazırlanır. Staj Dosyası Hazırlama esnasında aşağıdaki kurallara dikkat edilir.

 1. Staj uygulamasının yapıldığı her gün için en az bir sayfa rapor yazılmalıdır.
 2. Staj süresi bitiminde staj dosyası usulüne uygun olarak doldurulacak ve staj defterinin her sayfası staj yapılan işyerindeki yetkili personele imzalatılacaktır.
 3. Bu onay bölgesi her sayfada iş yeri sorumlusu tarafından imzalanmalıdır.
 4. Form 3 Zorunlu Staj Dosyası Kapak Sayfası ve Form 4 İşyeri Devam Durumunu Gösterir Çizelge işyeri tarafından onaylanmalıdır.

Staj Sonrası Yapılacak İşlemler:

      1-   Form 4 İşyeri Devam Durumunu Gösterir Çizelge ve Form 5 İşyeri Degerlendirme Formu işyeri yetkilisi tarafından doldurulup onaylandıktan sonra taahhütlü postayla veya onaylı kapalı zarf içinde öğrenci ile Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonu(bölüm başkanı)na gönderilir. Staj dosyalarının kaybolması veya bölüm başkanına teslim edilmemesi veya geç teslim edilmesi durumunda Meslek Yüksekokulumuz herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

       2-  Staj Değerlendirme Kurulu ilan edilen tarihlerde toplanarak sınavı yapar ve Form 6 Zorunlu Staj Değerlendirme Formunu doldurur ve sonuçları içeren liste ile formları üst yazı ile Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimine teslim eder.

       3-  Öğrenci İşleri Birimi öğrenci bilgi sistemine staj notlarını girer.

Staj Takvimi

Program Adı Staj Belgesini Son Teslim Tarihi Staja Başlama Tarihi Staj Bitiş Tarihi Gün Sayısı Staj Sınavı Tarihi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Yerel Yönetimler Programı

Form 1 Zorunlu Staj Formu staja Başlamadan bir hafta öncesine kadar teslim edilmelidir.

20.06.2022

27.06.2022

20.07.2022

27.07.2022

20 İş Günü Bölüm tarafından öğrencilere duyurulacaktır.

Özel Güvenlik Programı

Adalet Programı

Çocuk Gelişimi Programı

Sosyal Hizmetler Programı

Medya ve İletişim Programı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Form 1 Zorunlu Staj Formu staja Başlamadan bir hafta öncesine kadar teslim edilmelidir.

20.06.2022

27.06.2022

03.08.2022

10.08.2022

30 iş günü Bölüm tarafından öğrencilere duyurulacaktır.

 

Etiket: 2021 - 2022 Yaz Dönemi Staj Tarihleri ve İşlemleri

Dosya Adı Tarih Boyutu
Belge 1 Zorunlu Staj Başvuru Üst Yazısı.pdf 14.06.2022 16:28:05 133,53 KB İndir Göster
Form 1 Zorunlu Staj Formu.doc 24.06.2022 10:23:26 280,00 KB İndir Göster
Form 2 Zorunlu Staj Yapacak Öğrencinin Özgeçmişi.docx 24.06.2022 10:23:26 46,39 KB İndir Göster
Form 3 Zorunlu Staj Dosyası Kapak Sayfası.docx 24.06.2022 10:23:26 27,53 KB İndir Göster
Form 4 İşyeri Devam Durumunu Gösterir Çizelge.docx 24.06.2022 10:23:26 89,51 KB İndir Göster
Form 5 İşyeri Degerlendirme Formu.docx 24.06.2022 10:23:26 47,81 KB İndir Göster
Form 6 Zorunlu Staj Değerlendirme Formu.docx 24.06.2022 10:23:26 28,99 KB İndir Göster
Form 7 Günlük Değerlendirme Raporu.docx 24.06.2022 10:23:26 17,51 KB İndir Göster
Form 8 Staj Ücreti Formu.docx 24.06.2022 10:23:26 23,35 KB İndir Göster