Üniversitemiz ev sahipliğinde yapılan 6. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumuna Çocuk Gelişimi ve Gençlik Hizmetleri Bölümü öğretim elemanlarımız Dr. Öğr. Gör. Cansev Okutkan ve Öğr. Gör. Özlem Uğur katılım gösterdi. Öğretim elemanlarımız tarafından sempozyumda “Okul öncesi Eğitim Programında Yer Alan Çevre ile İlgili Kazanımların Değerler Eğitimi Kapsamında İncelenmesi” isimli bildiri sunumunu gerçekleştirildi.

Etiket: Isem 20022 6. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumuna Katılım Sağlandı