Koordinatörler Unvan, Adı ve Soyadı Görevi
Bologna Koordinatörü  Öğr. Gör. Başak Oya KORAP  Başkan
Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Nihal YİĞİTALP Başkan
Eğitim-Öğretim Koordinatörü Öğr. Gör. Özgür Doğan GÜRCÜ Başkan
Kariyer Merkezi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ülkü ÇOBAN  Başkan
Öğrenci Hareketliliği Programları Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. İsmet Nezih ABANOZ Başkan

 

Etiket: Koordinatörler