Öğr. Gör. Volkan TOPÇU

Başkan

Öğr. Gör. Nazan AYAN

Üye

Öğr. Gör. Özgür Doğan GÜRCÜ

Üye

Doç. Dr. Salih BATAL

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Selman YARCI

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Cansev KARAKUŞ

Üye

Soner TAŞOVA

Raportör

Etiket: Yönetim Kurulu