Öğr. Gör. Volkan TOPÇU

Başkan

Öğr. Gör. Özgür Doğan GÜRCÜ

Üye

Öğr. Gör. Nazan AYAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ülkü ÇOBAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Selman YARCI

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Cansev KARAKUŞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Talha UZUNER

Üye

Öğr. Gör. İzzet İsmail DUR

Üye

Öğr. Gör. Necmettin ÇAKIR

Üye

Öğr. Gör. Merve YAZICI

Üye

Soner TAŞOVA

Raportör

Etiket: Yüksekokul Kurulu