Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi

Mustafa Talha Uzuner

Program Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi

Sevil Şin

Akademisyen

Öğr.Gör.

Mücella Demir Açıl

Akademisyen

Öğr.Gör.

Cem Gül