Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa Talha Uzuner

Program Başkanı

Öğr. Gör.

Cem Gül

Akademisyen

Öğr. Gör.

Mücella Demir Açıl

Öğretim Elemanı

Dr. Öğr. Üyesi

Sevil Şin