Bölüm Başkanı

Doç.Dr.

Polat Sait Alpman

Program Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi

Selman Yarcı

Akademisyen

Öğr.Gör.

Mahmut Sami Köktaş

Akademisyen

Öğr.Gör.

Zülal Şahin

Akademisyen

Öğr.Gör.

Deniz Orman