Bölüm Başkanı

Öğr. Gör.

İzzet İsmail Dur

Program Başkanı

Öğr. Gör.

Talha Arvas

Akademisyen

Öğr. Gör.

Volkan Topçu

Akademisyen

Öğr. Gör.

Abdurrahman Turgut

Öğretim Elemanı

Doç. Dr.

Salih Batal