Yalova Üniversitesi    cinarcik@yalova.edu.tr 0 226 815 55 00

 

YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

 

“Yükseköğretim Kuramlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Üniversitemize 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde Başarı Puanına ve Merkezi Yerleştirme Puanına  (Ek Madde-1) göre yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrenciler için başvuruda talep edilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Not belgesi (Transkript), başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan almış olduğu veya e devletten barkotlu olarak aldığı, izlediği bütün dersleri, o derslerden aldığı notları ve genel akademik not ortalamasını gösteren onaylı resmi belge.

2- Öğrenci Belgesi (başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan almış olduğu veya e devletten barkotlu olarak aldığı)

3- Ders içerikleri (Öğrencinin transkriptinde yer alan derslerin ders içerikleri öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversitenin web adresinde güncel olarak yer alıyor ise ders içeriği istenilmemektedir. Web adresinde ders içerikleri yer almıyor ise ders içeriklerinin geldiği biriminden onaylı olarak teslim edilmesi gerekmektedir.)

4- Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.

5- ÖSYM Yerleşme Belgesi

6-2. Öğretimden 1.Öğretime geçmek isteyen öğrenciler için %10'a kaldıklarına dair belge

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE (EK MADDE-1)YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Not belgesi (Transkript), başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan almış olduğu veya e devletten barkotlu olarak aldığı, izlediği bütün dersleri, o derslerden aldığı notları ve genel akademik not ortalamasını gösteren onaylı resmi belge.

2- Öğrenci Belgesi (başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan almış olduğu veya e devletten barkotlu olarak aldığı)

3- Ders içerikleri (Öğrencinin transkriptinde yer alan derslerin ders içerikleri öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversitenin web adresinde güncel olarak yer alıyor ise ders içeriği istenilmemektedir. Web adresinde ders içerikleri yer almıyor ise ders içeriklerinin geldiği biriminden onaylı olarak teslim edilmesi gerekmektedir.)

4- Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.

5- ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi

6- ÖSYM Yerleşme Belgesi

7- Ek Madde-1 kapsamında daha önce yatay geçiş yapmadığına dair onaylı belge (Öğrenci belgesinde kayıt şeklinin ÖSYM olmas yeterlidir.)

ÖNEMLİ NOT : Başvurular Online olarak alınacaktır. 

DEĞERLENDİRME

Üniversitemiz Fakülte/Meslek Yüksekokullarına 2024-2025 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Döneminde yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerin başvuru sonuçları Fakülte ve Meslek Yüksekokullar web sayfalarında ilan edilecektir.

 

Posta / Kargo veya email ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

  • Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri modülü kullanım kılavuzu için tıklayınız.

Başvuru , Yabancı Dil Yeterlik ve sonuçların ilanı içi Akademik Takvimi takip ediniz.

  • Başvurular, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi > Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri modülü üzerinden online olarak yapılacaktır. Başvuru yapmak için tıklayınız.

 

Dosya Adı  
YALOVA ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (1).xls  İndir  Göster
Yatay Geçiş Takvim.pdf  İndir  Göster