Yüksekokul Kurulu

YÖNETİM > Yüksekokul Kurulu

Öğr. Gör. İzzet İsmail DUR

Başkan

Öğr. Gör. Dr. Özgür Doğan GÜRCÜ

Üye

Öğr. Gör. Merve YAZICI

Üye

Öğr. Gör. Bayram KARAKURT

Üye

Öğr. Gör. Volkan TOPÇU Üye

Doç. Dr. Selman YARCI

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Cansev OKUTKAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Sevil ŞİN

Üye

Öğr. Gör. Necmettin ÇAKIR

Üye

Soner AKTAY

Raportör