STAJ Belgeleri ve İşlemleri

ÖĞRENCİ > STAJ (Staj Belgeleri ve İşlemleri)

 

 

Staja Başlamadan Önce Yapılacak İşlemler

1- Staj yapacağınız iş yeri, stajınızın zorunlu olarak yapılması gerektiğine ilişkin bir belge isterse; aşağıda yer alan "Belge 1 - Staj Başvuru Üst Yazısı" belgesinden 1 adet çıktı alarak iş yerinize verebilirsiniz.

2- Aşağıda yer alan "Form 1 - Zorunlu Staj Formu" formundan 3 adet çıktı alarak (Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği kapsamında staj kabulü alan öğrencilerimiz bu form yerine altta yer alan "CB - Staj Sözleşmesi Örneği" adlı formdan önlü arkalı 3 adet olacak şekilde çıktı alacaktır.) doldurunuz, imzalayınız. Staj başlama ve bitiş tarihlerini de seçtikten sonra İŞ YERİNİZE kaşe ve imza ile onaylatınız. 

3- Sizin ve iş yerinin imzaladığı bu 3 adet formu son olarak staj koordinatörüne / danışmanınıza imzalatıp. Formun bir nüshasını staja başlamadan en az 15 gün önce Çınarcık MYO Öğrenci İşleri Birimine, diğer nüshalarda birini staj yapacağınız yere teslim ediniz.

Staj Esnasında Yapılacak İşlemler

1- Aşağıda yer alan "Staj Defteri"nin çıktısını alarak ilgili yerleri doldurunuz. Staj yaptığınız her gün için ayrılmış olan sayfaya neler yaptığınızı yazarak staj raporunuzu oluşturunuz.

2- Staj yaptığınız her gün "Form 3 - İş Yeri Devam Çizelgesi"ndeki ilgili satırı doldurarak birim amirinize imzalatınız.

 

Staj Sonunda Yapılacak İşlemler

1- Stajınızın sonunda "Form 2 - İş Yeri Değerlendirme Formu"nun birim amiriniz tarafından doldurulmasını sağlayınız.

2- Form 2 ve Form 3'ün birim amiri tarafından kaşelenip imzalanarak kapalı bir zarf içerisinde, zarfın üstünde de kaşe ve imza olacak şekilde bölümünüze ulaştırılmasını sağlayınız. (Bu zarf öğrenciye teslim edilirse; öğrenci, zarfı kesinlikle açmadan  bölüme ulaştırmalıdır. İş yeri isterse bu zarfı iadeli taahhütlü posta ile Çınarcık MYO'ya da gönderebilir.)

Dosya Adı
Çınarcık Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi.pdf İndir Göster
Form 4 - Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Progamı Staj Sözleşmesi Örneği (Arkalı Önlü 3 Adet Çıkartılacak) .pdf İndir Göster
Form 11 Staj Yaptıkları Kurumlardan Ücret Alanalar İçin Staj Ücreti Formu.docx İndir Göster
Staj Başvuru Formu (3 Adet Çıkarılacak).pdf İndir Göster
Belge 1 - Staj Başvuru Üst Yazısı.pdf İndir Göster
Form 2 - İş yeri değerlendirme formu.pdf İndir Göster
Form 3 - İş yeri devam çizelgesi.pdf İndir Göster
20 Günlük Staj Defteri.pdf İndir Göster
30 Günlük Staj Defteri.pdf İndir Göster