Misyon Vizyon ve Değerlerimiz

YÜKSEKOKUL > Misyon ve Vizyon

 

TC
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
ÇINARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU

 

MİSYON


Ülkemizin ihtiyaç duyduğu küresel rekabete hazır nitelikli insan gücünü yetiştirmek, üniversite-sanayi-toplum işbirliğini sağlayarak ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak, Uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme çalışmaları yaparak hayata değer katan bilgi üretmeyi amaçlayan bir yüksekokul olmaktır.

 

VİZYON


Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu, disiplinlerarası ilişki kurabilen, analitik düşünce yeteneğine sahip, girişimcilik ruhu kazanmış, değişen dünya koşullarına uyumlu, insan haklarına saygılı, milli ve toplumsal menfaatleri ön planda tutan nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedef edinmiştir.

 

TEMEL DEĞERLER


Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu temel değerleri şunlardır:

  • Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş kuşaklar yetiştirmek
  • Adalet ve sorumluluk duygusuyla hareket etmek
  • Bilimin evrenselliğine inanmak
  • Yenilikçi, araştırmacı ve problem çözücü olmak
  • Uyum, işbirliği ve dayanışmaya önem vermek
  • İçinde yaşadığı topluma hizmet etmek
  • İnsan hakları, hukuk ve meslek ahlakına saygı göstermek