Yönetim Kurulu

YÖNETİM > Yönetim Kurulu

Öğr. Gör. İzzet İsmail DUR

Başkan

Öğr. Gör. Merve YAZICI

Üye

Öğr. Gör. Dr. Özgür Doğan GÜRCÜ

Üye

Doç. Dr. Salih BATAL

Üye

Doç. Dr. Selman YARCI

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Cansev KARAKUŞ

Üye

Soner AKTAY

Raportör