Bölüm Başkanı

Öğr.Gör.

Bayram Karakurt

Program Başkanı

Öğr.Gör.

Talha Sert

Akademisyen

Öğr.Gör.

İsmet Nezih Abanoz

Akademisyen

Öğr.Gör.

Ali Eser

Akademisyen

Öğr.Gör.

Mümine Kalındemirtaş Küçük

Öğretim Elemanı

Dr.Öğr.Üyesi

Ülkü Çoban